Nasze najnowsze programy

– Programy promocji zdrowia ( finansowane przez UG Nowy Duninów i NFZ) –
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
gminy Nowy Duninów w 2022roku” dla 100 pacjentów, program obejmuje
kwalifikacje lekarską, indywidualny plan zabiegów, ocenę fizjoterapeuty
przed i po zabiegach, 10 dni zabiegowych po 4 zabiegi dziennie, spotkanie
edukacyjne. Program cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą oceną
mieszkańców, świadczą o tym ankiety wypełniane po zakończeniu realizacji
programu.

– Programy promocji zdrowia dla pozostałych grup wiekowych ( finansowane
przez NFZ) – program wczesnego wykrywania chorób układu krążenia dla 35, 40,
45, 50 i 55 – latków( ankieta, badania labolatoryjne, antropometria, badanie
EKG, edukacja), program  profilaktyki gruźlicy ( ankieta, edukacja), program
profilaktyki POChP dla palaczy powyżej 40 rż, ( ankieta, spirometria,
edukacja antynikotynowa), program wczesnego wykrywania raka sutka ( badanie
mammograficzne)dla kobiet 50-69 rż.

– Projekty finansowane ze środków własnych : profilaktyka i szczepienia
przeciwko grypie dla pozostałych osób, przeciwko odrze ze względu na rosnące
zagrożenie epidemiologiczne, meningokokom z grupy B,  edukacja w zakresie
szczepień zalecanych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, porady
dietetyczne i profilaktyka otyłości.