Program Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia

Jak co roku realizujemy program CHUK finansowany przez NFZ. Zapraszamy wszystkich pacjentów urodzonych w roku : 1959, 1964,1969, 1974,1979 , u których nie rozpoznano wcześniej choroby układu krążenia lub cukrzycy, na badania profilaktyczne. Program obejmuje : dokładny wywiad i ocenę czynników ryzyka, badania antropometryczne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, badania krwi ( poziom cukru, lipidogram ), badanie EKG i badanie lekarskie.