Oferta

NZOZ „Rodzina” – Przychodnia Lekarska świadczy usługi zdrowotne w ramach kontraktu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ ( bezpłatne dla osób ubezpieczonych ) :

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna :
 2. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
 3. Świadczenia stomatologiczne 
 • gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
 • gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 • punkt pobrań materiałów do badań labolatoryjnych
 • gabinet USG
 • gabinet medycyny szkolnej
 • gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
 • świadczenia w domu pacjenta
 • świadczenia ogólnostomatologiczne
 • świadczenia protetyki stomatologicznej

Świadczenia płatne :

 1. Badania USG : sutków.
 2. Badania profilaktyczne kierowców.
 3. Rehabilitacja medyczna – fizjoterapia ambulatoryjna :
 • kinezyterapia
 • laseroterapia
 • fizykoterapia
 • magnetoterapia
 • wyciągi
 • masaż
 • leczenie wady postawy
 • ćwiczenia indywidualne dzieci i dorosłych.

,,

  Do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych uprawnieni są pacjenci posiadający aktualny dokument ubezpieczenia.

,,

Pacjenci bez aktualnego ubezpieczenia oraz pacjenci z prywatnych zakładów opieki zdrowotnej mogą korzystać ze świadczeń medycznych za opłatnością.

,,

 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Porada lekarska- udzielona pacjentowi nieubezpieczonemu, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia

100,00 zł

Badanie USG

100,00 zł

Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki

40,00 zł

plus koszty badań

Koszt innych orzeczeń nie finansowanych przez NFZ

40,00 zł

plus koszty badań

Zaświadczenie lekarskie dla prywatnych firm ubezpieczeniowych

80-150 zł

Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia dla kierowcy

150,00 zł

Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji wydawane na wniosek pacjenta celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych ( firmy ubezpeczeniowe, sądy, organy ścigania, przedszkola, żłobki ).

40,00 zł

Obdukcja dla celów sądowo- lekarskich

100,00 zł

plus koszty badań

Badanie EKG

20,00 zł

Badanie spirometryczne

50,00 zł

Cewnikowanie kobiet

40,00 zł

Pielęgnacja stopy cuk. I trudno gojących się ran

40,00 zł

Płukanie uszu (po konsultacji lekarskiej)

25,00 zł

Pobranie badań laboratoryjnych

15,00 zł + ceny badań

Podanie insuliny, edukacja, samokontrola

15,00 zł

Podłączenie kroplówki

40,00 zł

Pomiar ciśnienia

5,00 zł

Pomiar cukru we krwi – test paskowy

5,00 zł

Usunięcie szwów + opatrunek

20,00 – 40,00 zł

Zastrzyk domięśniowy

15,00 zł

Zastrzyk podskórny

15,00 zł

Zastrzyk dożylny

20,00 zł

Zmiana opatrunku

20,00 – 50,00 zł

Założenie wenflonu

20,00 zł

SSS

SSS

RODZAJCENA
Kopia dokumentacji medycznej lub wydruk- 1 strona A4
(dokładna kopia bez nanoszenia żadnych dodatkowych informacji
i bez potwierdzenia za zgodność)
0,43 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z originałem – 1 strona A42,46 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 1 strona12,31 zł