Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów

vv

Korzyści z Programu

 • Lepsza Jakość Życia:

Program rehabilitacyjny wpływa na poprawę codziennego komfortu i jakości życia poprzez zwiększenie wydolności.

 • Redukcja Dolegliwości: 

Dzięki zindywidualizowanym działaniom, możesz zminimalizować dolegliwości bólowe, sztywność stawów i napięcie mięśniowe.

 • Zwiększona Energia: 

Poprawa ruchomości i kondycji przekłada się na większą energię i witalność w codziennych aktywnościach.

 • Poprawa Ruchomości: 

Dzięki ćwiczeniom i terapiom, będziesz mógł/mogła cieszyć się większą swobodą ruchu i aktywnością.

.

Modele Rehabilitacji w Niepełnosprawności:

 • kinezyterapia to składowa rehabilitacji, w której środkiem leczniczym jest ruch, stosowany w formie ćwiczeń. 
 • fizykoterapia to stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury (elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo).
 • masaż leczniczy to wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku 

.

Ścieżka Udziału w Programie

1.konsultacja z mgr fizjoterapii (na początku i na końcu realizacji programu)

2. indywidualny plan rehabilitacji

3. zabiegi rehabilitacyjne

 • zabiegi fizjoterapeutyczne: masaż klasyczny, 
 • kinezyterapia miejscowa (éwiczenia bierne, izometryczne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu , czynne, synergistyczne, oddechowe, wyciągi), 
 • elektrolecznictwo (jonoforeza, prądy TENS, elektrostymulacja, ultradźwięki miejscowe), 
 • leczenie polem elektromagnetycznym, 
 • światłolecznictwo (laseroterapia punktowa);

4. działania edukacyjne w zakresie edukacji zdrowotnej

.

Zakłada się, że zabiegi z fizjoterapeutą będą prowadzone przez 5 dni w tygodniu, średnio po 4 rodzaje zabiegów dziennie, przez okres około 2 tygodni.

Należy jednak podkreślić, iż plan rehabilitacji będzie indywidualny, dostosowany do potrzeb pacjenta.

Zajęcia edukacyjne będą obejmować po 1 spotkaniu w wymiarze 1 godziny w grupach max. 20-osobowych.

Dopuszcza się zakończenie udziału w programie na każdym jego etapie na życzenie pacjenta.

,

Warunki Udziału w Programie

 • wiek 50+
 • zameldowanie na terenie gminy Nowy Duninów
 • rozpoznanie choroby układu kostno-stawowego lub mięśniowego
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ (możesz je uzyskać w naszej przychodni) lub od lekarza specjalisty rehabilitacji
 • pisemna zgoda uczestnika
 • nie korzystanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu choroby układu kostno-stawowego lub mięśniowego
 • nie posiada przeciwwskazania do korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym

.

Jak Się Zapisać?

W celu rejestracji i uzyskania wszelkich potrzebnych informacji, prosimy o zadzwonienie pod numer telefonu: . Zespół Przychodni NZOZ Rodzina chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oraz pomoże w procesie zgłoszenia. Czekamy na Państwa telefon i nie możemy się doczekać wspólnej przygody w ramach programu!

numer telefonu : 24 261 02 60

.

Nieleczone i nie poddawane rehabilitacji schorzenia bólowe układu kostno-stawowego i mięśniowego prowadzą do niepełnosprawności, która stanowi jeden z istotnych problemów zdrowia publicznego.

..