Opieka Koordynowana w NZOZ Rodzina

..

Przychodnia „Rodzina” pragnie poinformować, iż od 1 grudnia 2022 roku nasi lekarze mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną, w zakresie kardiologii, diabetologii i chorób płuc.

,

Na czym polega opieka koordynowana?

Opieka koordynowana w POZ pozwala na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych, porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

,,

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • endokrynologii

,,

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Twój lekarz:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji ­

,,

Co zyskasz?

 • Wygodę – więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
 • Czas – wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.
 • Bezpieczeństwo – koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.
 • Dostępność – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 • Wiedzę – porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

..

Kim jest koordynator, jego zadania?

 • dba o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent,
 • szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia,
 • współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej

..

Koordynator w naszej przychodni

Koordynator NZOZ Rodzina: Katarzyna Kotarska

lic. pielęgniarstwa

koordynator@rodzinaduninow.pl

,,

Poprawa jakości opieki 

 • rozszerzenie listy badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwienie szybszego dostępu do opieki specjalistycznej
 • możliwość podejmowania działań edukacyjnych  –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizacja pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

,,

Kontakt:

numer telefonu przychodni: 24 261 02 60

numer telefonu koordynatora: 787 918 961