Program polityki zdrowotnej

Od lutego zapraszamy pacjentów do udziału w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku” . Program jest finansowany przez Urząd Gminy w Nowym Duninowie i NFZ. Zapraszamy mieszkańców powyżej 50 roku życia, którzy w ostatnich 6 miesiącach nie korzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych w ramach NFZ. Program obejmuje kwalifikację lekarską, indywidualny program fizjoterapii, ocenę fizjoterapeuty na początku i na końcu programu, spotkanie edukacyjne.

Więcej informacji pod numerem telefonu 242610260.

Zapraszamy!